Meld Overlast Nu!

Uw melding komt direct bij onze dichtstbijzijnde team terecht.

MELD OVERLAST

Straatfocus

Welkom bij Straatfocus. Een initiatief dat zich inzet voor veiligheid, leefbaarheid en de aanpak van risicogroepen op lokaal niveau. Het doel van deze website is het verschaffen van informatie over het initiatief. De online informatie beperkt zich tot de hoofdlijnen van de

Lees meer
uitlicht1

Huiskamer

Module huiskamer stelt een vertrouwde accommodatie in waar jongeren uit de doelgroepen onder begeleiding – doch zo veel mogelijk ongedwongen en onverstoord – kunnen samenkomen voor verschillende doeleinden. De huiskamer wordt ingericht op basis van een zorgvuldige analyse van de heersende behoeftes binnen doelgroepen

meldoverlast

MELDOVERLAST.NL

MELDOVERLAST.NL maakt de samenhang en bijdragen tussen alle relevante actoren nauwkeurig meetbaar. Zo veel mogelijk bewoners, ondernemers en de jeugdgroepen worden betrokken bij de begeleiding van jongeren. Als eerstelijnsprofessionals waar risicojongeren mee te maken krijgen wordt de informatie waar leraren over beschikken vaak slecht genuttigd.

interventie

Interventie Team

Het Interventie Team wordt gekoppeld aan MELDOVERLAST.NL en volgt inkomende meldingen op. Het team biedt werken, leren en training-on-the-job garanties voor 3 kandidaten die in diensten van 6 uur per dag, 7 dagen in de week overlastmeldingen opvolgen en controleronden